วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

วิธีหายใจในการฝึกโยคะ

การหายใจเป็นองค์ประกอบสำคัญในการฝึกโยคะซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันกับการเคลื่อนไหวในแต่ละท่วงท่า วิธีหายใจที่ใช้ในการฝึกโยคะ สามารถทำได้3วิธีคือ1.การหายใจเข้า-ออก สลับกับการเปลี่ยนท่า จะมีลักษณะเหมือนการฝึกลมปราณขั้นต้น โดยจะเน้นการหายใจเข้าแล้วปฏิบัติตามท่าจากนั้นก็หายใจออกพร้อมกับการคลายท่า ทำการฝึก 4-6ลมหายใจ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที2.การหายใจเข้าก่อนเริ่มทำท่าโยคะ ก่อนเริ่มทำท่าโยคะให้หายใจเข้าเต็มที่เมื่หายใจแล้วจึงทำท่าโยคะ พอทำท่าฝึกเสร็จก็หายใจออกและหายใจปกติตามต้องการเมื่อจะเปลี่ยนท่าหายใจเข้าให้เต็มที่อีกครั้ง กลั้นหายใจแล้วจึงคลายท่า วิธีนี้ฝึกง่ายและเป็นที่นิยมกันมาก3.การหายใจให้สอดคล้องกับท่าโยคะ ถือหลักว่าท่าโยคะที่ทำให้ปอดขยายก็ให้หายใจเข้า ท่าทีทำให้ปอดเล็กลงก็หายใจออก ท่าที่ต้องการหายใจเข้า ได้แก่ ยกแขนขึ้น การเงยตัว การยืดตัวขึ้น การแอ่นอก ส่วนท่าที่หายใจออก คือ ท่าที่ยกแขนลง ท่าที่มีการบิดตัวซึ่งการฝึกหายใจท่านี้จะยากเพราะต้องจำท่าการฝึกและต้องจำว่าจะต้องหายใจเข้า-ออกตอนไหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น