วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

องค์ประกอบสำคัญของโยคะ

ผู้ฝึกโยคะต้องคำนึงเสมอว่า โยคะนั้เป็นการผสมผสานกันระหว่างกายกับจิต ทั้งสองอย่างจะต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาที่ทำการฝึก Kept fit บริหารร่างกายให้ถูกต้อง เพื่อคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี Balance การรักษาความสมดุลของร่างกายและจิตใจโดยวางตัวและอารมณเป็นกลางไว้ Harmony ความลงตัวกับระหว่างการฝึกกายและจิต Purify body-mind-soul มีการชำระตนเองให้บริสุทธิ์ทั้งกายจิตใจและวิญญาณ โดยยึดหลักมีศีลธรรมจรรยาสำรวมจิตใจหรือทำสมาธิ หัวใจของการฝึกโยคะ การฝึกโยคะที่ถูกต้องและให้ได้ผลนั้น ต้องฝึกแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม ถ้าร่างกายสู้ไม่ไหวจะต้องหยุดพัก เมื่อร่างกายพร้อมแล้วค่อยฝึกต่อ ทั้งนี้ ทุกท่าจะต้องฝึกให้ถูกต้องตามขั้นตอนจริงๆ จึงจะประสบผล เช่น 1.หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง: หายใจเข้า-ท้องพอง, หายใจออก-ท้องแฟบ -สูดอากาศเข้าให้พอดีกับการฝึก - ปล่อยลมหายใจออกให้สุด เพื่อขับอากาศเสียออกมา - หายใจเข้า-ออกให้สอดคล้องกับท่าฝึกแต่ละท่า 2.ฝึกแต่ละท่าช้าๆ เป็นจังหวะ และควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายตามข้อจำกัด - ฝึกตามธรรมชาติร่างกาย อย่าฝืน เช่นยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป บิดมากเกินไป ฯลฯ 3.จิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับการฝึก คือการสงบ ไม่วอกแวก 4.ห้ามแข่งขันกัน ห้ามพูดคุยกันระหว่างฝึก 5.อดทน ขยัน และฝึกประจำอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3-5 ครั้ง 6.หยุดพักและผ่อนคลาย หลังฝึกจบแต่ละท่า ด้วยการนอนหงายนิ่งๆ หายใจเข้าออกช้าๆ ลึกๆ ประมาณ 8-10รอบ เพื่อคลายความตึงเคลียดของกล้ามเนื้อ และการเต้นของหัวใจให้เข้าสู่สภาวะปกติก่อนที่จะฝึกท่าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น